Search
Advanced search
English | فارسی | Urdu | Az | العربی
صفحه اصلی > İnstitutun şöbələri  > Tədris şöbəsi 

Tədris şöbəsi

Bu şöbənin öhdəsinə düşənişlərdən bəzilərini işarə edək:

Layihələrin araşdırılması, ümumi və tədris siyasətlərininöyrənilməsi, tədris qanunlarının öyrənilməsi, onların təsdiqlənməsi, fakultələrinnizama salınması, institutun nəzarətində olanmədrəsələrdə tədris işlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və bu kimi digər fəaliyyətlərə nəzarət etmək və proqramlaşdırma aparmaq.

Siyasətlər və hədəflər

1.      Hərtərəfli elmi, mənəvi və islami tərbiyə əsasında dinamik tədris sisteminin gerçəkləşməsinə nəzarət və ictihad, tədris, araşdırma, təbliğ, tərcümə, yazıçılıq kimi ali təhsil ərsələrində alimlərin və mütəxəssislərin yetişdirilməsi;

2.      Yüksək istedadların tanınması, yetişdirilməsi və çiçəklənməsinə diqqət yetirmək və yaradıcılığı, elmi yenilikləri alqışlamaq;

3.      İstedadlı tələbələrin qəbul olunmasına çalışmaq, millət və ölkənin şəraitinə münasib olaraq instituta qəbul olunanları aidiyyatı üzrəfakultələrə bölüşdürmək;

4.      İstedadlı tələbələrin inkişafı üçün proqramlaşdırma aparmaq və zəmin yaratmaq;

5.      Mövcud tədrisvəziyyətini mütaliəetmək, dəyərləndirmək və onun patologiyası, hərtərəfli və inkişafa meyilli layihələr və proqramların ortaya qoyulması.

Buşöbə3 idarədən təşkil olunub;Bu idarələr institutdakı tələbələrin bütün tədrisfəaliyyətlərinə nəzarət edirlər:

1.      Qiymətləndirmə və qəbul idarəsi

2.      Dəyərləndirmə və tədris proqramlaşdırılması idarəsi

3.      Tədris xidmətləri idarəsi

Tədris işləri şöbəsinin vəzifələri

            Qiymətləndirmə və qəbul idarəsi

            Təhsilin bütün mərhələlərindəinstitut tələbələrininqiymətləndirilməsi və qəbul işləri bu idarəninöhdəsindədir.Bu bölməninən mühüm vəzifə və fəaliyyətləri aşağıdakılardan ibarətdir:

1.       Təhsilin bütün mərhələlərində institutun tələbələriniqiymətləndirmək və qəbul etmyə aid bütün işlərin yerinə yetirilməsi;

2.      Dini müsabiqələrin, olimpiadaların icra olunması;

3.      İnstitut tələbələrini stipendiyalarının artırılmasına aid işlərin elan olunması və bu işlərə nəzarət etmək;

 

Və sair bir çox mühim vəzifələr bu bölmənin üzərinə düşür.

Dəyərləndirmə və tədris proqramlaşdırması idarəsi

            Bu idarənin mühim vəzifə və fəaliyyətlərinə aşağıdakılar daxil olur:

1.      İnstitutun tədris şuralarının konfranslarının keçirilməsi. Fiqh, tədris, təkmilləşdirici təhsil şuraları, doktorantura komitəsi və s.

2.      Tədris nizamnamələrinə nəzarət və nizamnamələrin, qanun-qaydaların hazırlanması;

3.      Tədris qanunlarının və qaydalarının gözəl şəkildə icra olunmasına nəzarət;

4.      Tələbələrin, tədris mərkəzlərinin və elmi qrupların tədris barəsindəki nəzərlərini öyrənməkvə onlardan istifadə etmək.

Və s. bir çox mühim vəzifələrbu idarənin öhdəsinə düşür.

                                                                        Tədris xidmətləri idarəsi

             Bu idarənin öhdəsindəki mühim vəzifələr və fəaliyyətlər aşağıdakılardan ibarətdir:

1.      Tələbələrinburaxılış işlərinə nəzarət;

2.      Tədris mərkəzləri, inkişaf və texnalogiya ofisinin həmkarlıgı ilə forumların, statistikaların hazırlanması, onlar barəsində yekun nəticəni elan etmək;

3.      Tələbələrə verilən diplom və attestat işlərinə nəzarət;

4.       Tələbələrin təhsil sənədlərinin, dissertasiyaların, elmi işlərinvə s. fayllarınarxivləşdirilməsi və sairvəzifələrbu bölmənin, idarənin öhdəsinə düşür.

 

 

بازديد کنندگان اين صفحه: 472 بازديدکنندگان امروز: 29 کل بازديدکنندگان: 39409 0/2656

تمامی حقوق این سایت برای مجتمع آموزش عالی فقه محفوظ است.