Search
Advanced search
English | فارسی | Urdu | Az | العربی
صفحه اصلی > İnstitutun şöbələri  > Rabitələr və xarici əlaqələr şöbəsi 

 

Rabitələr və xarici əlaqələr şöbəsi

            Cameətul-mustafa-əlaləmiyyə 25 il bərəkətli təcrübələri ilə beynəlmiləl ərsədə yeniçiçəkli bir dövrə qədəm qoyub və öz inkişaf və yüksəlişinimüşahidəçilərəgöstərib.Artıq onun səylərindən bəhrələnməyin vaxtı çatıb.

            Elmin və rabitələrin inkişafı yoluna daxil olmaq üçün tələbələr və məzunların elm və təbliğ ərsələrində mümkün qədər daha münasib nizamlanması və təşkilatlanması bir zərurətə çevirilib. Ali Fiqh İnstitutununrabitələr və xarici əlaqələrşöbəsi institutun yüksəlməsivə inkişafı üçün mövcud təcrübələr, imkanlar və tutumlardan istifadə etməklə bütün dünyada Cameətul-mustafanın tələbələri və məzunlarının təbliğ fürsətlərindən faydalanmasına və xalis Məhəmməd mədəniyyətinin yayılmasına çalışır.

 

            Siyasətlər və hədəflər

1.      Təhsil, tədqiqat, mədəniyyət və təbliğvəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlıməzunların işlərinə diqqət göstərmək;

2.      Təhsili başa vurduqdan sonra dini, mədəni və elmi fəaliyyətlərlə məşğulolmağa alqışlamaq;

3.      Tələbələrin elmi himayəsinətəşəbbüs göstərmək və təbliğatçıların və məzunların mədəniyyət sahəsindəki bacarıqlarınınyüksəldilməsinə çalışmaq;

4.      Təbliğ metodlarını öyrənmək, təbliğ metodlarının səviyyəsini yüksəltmək;

5.      Daxili və beynəl-miləl informasiya vasitələrində istedadlı tələbələrinfəal və təsirli iştirakına təşəbbüs göstərmək;

6.      İnstitutun proqramları və fəaliyyətlərinin davamlı şəkildə mediada yayımlanması

Rabitələr və xarici əlaqələr şöbəsi öz hədəf və siyasətlərini gerçəkləşdirmək üçün aşağıdakı 3 bölmə ilə birgə fəaliyyət göstərir:

1.      Məzunlar bölməsi

2.      Təbliğ və tədrisin yaxşılaşdırılması bölməsi

3.      Ümumi rabitələr bölməsi

 

بازديد کنندگان اين صفحه: 447 بازديدکنندگان امروز: 32 کل بازديدکنندگان: 39412 0/2500

تمامی حقوق این سایت برای مجتمع آموزش عالی فقه محفوظ است.